#DELAENDRÖM

Världen står inför en mängd kritiska samhällsutmaningar. Är du en av dem som vågar fortsätta drömma?

Vi föds alla som drömmare.

Men livet kan göra det tufft att våga fortsätta drömma om en bättre värld.

 För att utveckling ska ske måste vi fortsätta drömma. Oavsett om du drömmer om jämställdhet, bekämpning av klimatförändringen eller utbildning för alla, så finns det fler som delar din dröm. Därför har Help to Help startat en framtidsrörelse – #delaendröm. Med #delaendröm vill vi lyfta fram människor som vågar drömma och uppmana dem att dela sin vision för en bättre värld. 

Är du en av dem som vågar fortsätta drömma?

Vi är med och delar en dröm

Lars Brickstad,
Verksamhetsutvecklare, Make Equal

Jag delar en dröm om ett jämställt och inkluderande samhälle med Highness. Fler personer behöver se och använda sin privilegier för att inkludera och skapa trygghet. Inte bara de som utsätts ska driva kampen för jämlikhet, utan där är vi alla med.

Annie Lööf,
Partiledare för centerpartiet 

“Jag delar en dröm om hållbara samhällen och innovationer med Anthony. Genom fler företag som skapar jobb kan vi lyfta människor ur fattigdom och ge fler en framtidstro. Med mer grön teknik kan vi ta samhället framåt och samtidigt minska vår klimatpåverkan.”

Linnéa Engström,
Ledamot av Europaparlamentet

“Jag delar en dröm om att bekämpa klimatförändringarna med Rosemary. För mig betyder det att satsa på jämställdhet och en cirkulär ekonomi. Våra hav är  vår buffert mot klimatförändringarnas konsekvenser och jag drömmer att vi stoppat överfisket och nedsmutsningen där”.

Help to Help möjliggör drömmen om högre utbildning

för unga människor i Östafrika.


Genom kampanjen #delaendröm uppmärksammar vi att Help to Help har möjliggjort högskoleutbildning för 100 unga människor i Östafrika, och därmed uppfyllt 100 drömmar. Våra studenter bär alla på en dröm om hur de vill utveckla  världen i positiv riktning.

Veronica drömmer om god hälsa och sjukvård för alla. Paul drömmar om jämställdhet.
Vad drömmer du om?

Klicka här för att se vem du delar dröm med

Help to Help är en svensk partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som möjliggör utbildning för unga människor i Östafrika.
Stiftelsen innehar 90-konto från Svensk Insamlingskontroll.

info@helptohelp.se

www.helptohelp.se

Share This